Κυριακή, 11 Μαρτίου 2012

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΌ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Αυτό που θα δείτε και θα ακούσετε είναι το επίτευγμα της συνδυασμένης
προσπάθειας των φοιτητών της σχολής μουσικήςRobert M. Trammell Music
Conservatory και της σχολής μηχανικής της
Sharon Wick School of Engineering at the University of Iowa.

Το 97% των εξαρτημάτων της μηχανής προήλθε απο τις εταιρείες John Deere
Industries ( τα γνωστά τρακτέρ ) και Irrigation Equipment of Bancroft, Iowa
δηλαδή γεωργικά εξαρτήματα!

Τους χρειάστηκε 13,029 ώρες για την κατασκευή και τον συγχρονισμό της
μηχανής πριν κινηματογραφήσουν αυτό το φίλμ.
Τώρα βρίσκεται σε έκθεση στο Matthew Gerhard Alumni Hall του πανεπιστημίου
της Iowa και θα δωρηθεί στο Smithsonian.

Δεν υπάρχουν σχόλια: