Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2012

Προς τους γονείς που επιθυμούν να γράψουν τα παιδιά τους στο Ολοήμερο Πρόγραμμα του Σχολείου

Σας ενημερώνουμε ότι όσοι γονείς επιθυμείτε να γράψετε τα παιδιά σας στο Ολοήμερο Πρόγραμμα του Σχολείου θα πρέπει έως τις 21-6-2012 να έχετε καταθέσει, συμπληρωμένο, στο σχολείο μας το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ –ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ».
Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης, μετά τις 21 Ιουνίου 2012, για εγγραφή μαθητή σε ολοήμερο τμήμα, αυτή πραγματοποιείται κατόπιν έγγραφης έγκρισης του οικείου Διευθυντή Π.Ε. και μόνο για λόγους που κρίνονται ιδιαίτερα σοβαροί.
Το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ– ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ»  μπορείτε να το παραλάβετε από το σχολείο ή να το κατεβάσετε από εδώ
Το  Ολοήμερο λειτουργεί με το παρακάτω πρόγραμμα:
ΩΡΑ
Διδ. ώρες
ΤΜΗΜΑ 1(Α, Β, Γ τάξεις)
ΤΜΗΜΑ 2(Δ, Ε, ΣΤ τάξεις)
14.05-14.40

Φαγητό -Χαλάρωση
14.40-14.50

Διάλειμμα
14.50-15.30
1η
Μελέτη
Εκπ. ειδικότητας
15.30-15.40

Διάλλειμα
15.40-16.15
2η
Εκπ. ειδικότητας
Μελέτη

Ως εκ τούτου μπορείτε να παίρνετε  τα παιδιά σας στις 15.30 με τη λήξη της πρώτης διδακτικής ώρας και στις 16.15  με τη λήξη του προγράμματος, σύμφωνα με αυτά που έχετε δηλώσει στην αίτησή σας.
Στις υπόλοιπες ώρες δεν είναι δυνατή η αποχώρηση των μαθητών και γιατί δεν προβλέπεται από το νόμο αλλά και γιατί δεν είναι σωστό να διακόπτεται η εκπαιδευτική διαδικασία.  
   Σημειώνουμε ότι επειδή το σχολείο μας λειτουργεί με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν απαιτούνται βεβαιώσεις εργοδοτών που να αποδεικνύουν ότι οι γονείς εργάζονται. Γίνονται δεκτά όλα τα παιδιά που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα.
Ο Δάσκαλος υπεύθυνος για το Ολοήμερο
Γιαννάκης Σπύρος

Δεν υπάρχουν σχόλια: