Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2017

Θερμές Ευχαριστίες

Το σχολείο μας απέκτησε τους 4 πρώτους διαδραστικούς πίνακες.

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Μόσχοβο Ιωάννη και
το Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων για την ευγενική χορηγία.

Ο διαδραστικός πίνακας
Ορισμένα από τα θετικά σημεία της χρήσης / αξιοποίησής του:
 • Ποικιλία αναπαραστάσεων
 • Χρήση – διαχείριση πολυμεσικού υλικού
 • Οπτικοποίηση αντικειμένων μάθησης
 • Δημιουργία και επαναχρησιμοποίηση εκπαιδευτικού διαδραστικού υλικού
 • Προσέλκυση ενδιαφέροντος
 • Οικοδόμηση και κατανόηση των εννοιών
 • Αυξημένη ανταπόκριση και δυνατότητα αφομοίωσης σύνθετων εννοιών
 • Αύξηση ενθουσιασμού και ενδιαφέροντος
 • Περισσότερες ευκαιρίες για συμμετοχή και συνεργασία Ανάπτυξη κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων
 • Καλύτερη εκμάθηση για παιδιά με διαφορετικά στυλ μάθησης (Ακουστικό, Οπτικό, Κιναισθητικό)
 • Αύξηση αυτοπεποίθησης
 • Ενίσχυση της μάθησης

Δεν υπάρχουν σχόλια: