ΠΑΙΧΝΙΔΙ & ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
των Μαθητικών Διαγωνισμών "ΠΑΙΧΝΙΔΙ & ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ" του περιοδικού "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ"

1ος Διαγωνισμός
2ος Διαγωνισμός
3ος Διαγωνισμός
Έτος 2007
1. Τάξη Ε'
2. Τάξη ΣΤ'
Έτος 2008
1. Τάξη Ε'
2. Τάξη ΣΤ'
Έτος 2009
1. Τάξη Ε'
2. Τάξη ΣΤ'

4ος Διαγωνισμός
5ος Διαγωνισμός6ος Διαγωνισμός
Έτος 2010
1. Τάξη Ε'
2. Τάξη ΣΤ'
Έτος 2011
1. Τάξη Ε'
2. Τάξη ΣΤ'
Έτος 2012
1. Τάξη Ε'
2. Τάξη ΣΤ'
7ος Διαγωνισμός
8ος Διαγωνισμός9ος Διαγωνισμός
Έτος 2013
1. Τάξη Ε'
2. Τάξη ΣΤ'
Έτος 2014
1. Τάξη Ε'
2. Τάξη ΣΤ'
Έτος 2015
1. Τάξη Ε'
2. Τάξη ΣΤ'
10ος Διαγωνισμός
11ος Διαγωνισμός12ος Διαγωνισμός
Έτος 2016
1. Τάξη Ε'
2. Τάξη ΣΤ'

Δεν υπάρχουν σχόλια: