Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2012 και ώρα 12:30 μ.μ. θα δοθούν οι Έλεγχοι Προόδου Β΄Διδακτικού Τριμήνου για τους/τις μαθητές/τριες των Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄τάξεων  και θα γίνει ενημέρωση των γονέων για την Πρόοδο των μαθητών/τριών στις τάξεις Α΄και Β΄.
Η Δ/ντρια
Μπιτσόλα Παναγιώτα

Δεν υπάρχουν σχόλια: