Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α΄ΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18

Οι εγγραφές των μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου Δροσιάς Χαλκίδας για το σχολικό έτος 2017-18 πραγματοποιούνται από 2 έως 19 Μαΐου 2017. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη είναι τα εξής:

Α) Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του/της μαθητή/τριας στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης. Δεν απαιτείται η προσκόμισή του από τους γονείς αλλά αναζητείται από το σχολείο.
Β) Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του/της μαθητή/ τριας  ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
Γ) Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας  (Α.Δ.Υ.Μ.) Το Έντυπο δίνεται από το σχολείο.
Δ) Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση της Διευθύντριας του Σχολείου , φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας.


Ε) Βεβαίωση παρακολούθησης Νηπιαγωγείου.