Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017

Ανακύκλωση τηγανέλαιου

Το σχολείο μας ξεκίνα την ανακλύκλωση!  


Γιατί πρέπει να ανακυκλώνουμε τα μαγειρικά λάδιαΓιατί θα καταλήξουν στα επιφανειακά νερά και στις αποχετεύσεις και μετά στον υδροφόρο ορίζοντα.Μεγάλο ποσοστό των προβλημάτων που συναντάμε στις αποχετεύσεις οφείλεται στα χρησιμοποιημένα βρώσιμα λάδια!1 λίτρο τηγανελαίων μπορεί να μολύνει 1.000.000 λίτρα νερού!
Ελπίζουμε στη στήριξη όλων!