Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019


Ε1΄ΤΑΞΗ: ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ
Στο μάθημα της Γεωγραφίας, οι μαθητές της Ε΄ τάξης,  εργάστηκαν  σε ομάδες , μαζί με τη δασκάλα τους Μπούτση Παρασκευή, έβαλαν την πλούσια φαντασία τους και αποτύπωσαν το πολύμορφο ανάγλυφο της Ελλάδας, χρησιμοποιώντας ανακυκλώσιμο χαρτί, χαρτόνι, πλαστελίνες . Στη συνέχεια, έχοντας συλλέξει φύλλα από φυτά και δέντρα της ελληνικής γης, κόλλησαν  στις αντίστοιχες περιοχές που φυτρώνουν και ευδοκιμούν. Για ακόμη μια φορά, τα έργα τους  μας εξέπληξαν!

Τρίτη, 9 Απριλίου 2019


ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το CRISS είναι ένα εκπαιδευτικόα, που υποστηρίζεται
Βιώνουμε μια τεχνολογική επανάσταση που μεταμορφώνει τις ζωές μας και τον τρόπο που εργαζόμαστε και αλληλεπιδρούμε. Αυτή η διαπίστωση επιβάλλει στο σχολείο την ανάγκη παροχής στους μαθητές των ψηφιακών ικανοτήτων που απαιτούνται. Για να προσδιορίσουμε αυτήν την πρόκληση και να δημιουργήσουμε μια κοινή γλώσσα ανάμεσα στον κόσμο της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας, το 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε το Πλαίσιο για την Ανάπτυξη και Κατανόηση της Ψηφιακής Ικανότητας στην Ευρώπη (DIGCOMP).
Βασισμένη σε αυτό το πλαίσιο, η ψηφιακή ικανότητα καθίσταται μια από τις 8 βασικές ικανότητες που
οι νέοι πρέπει να έχουν αποκτήσει στο τέλος της υποχρεωτικής τους εκπαίδευσης για να μπορούν να ξεκινήσουν την ενήλικη ζωή τους με επιτυχία και να συνεχίσουν τη δια βίου μάθηση.
Είναι γεγονός ότι ο σχεδιασμός της ανάπτυξης των ψηφιακών ικανοτήτων ποικίλει σημαντικά από σχολείο σε σχολείο και αυτό καταδεικνύει την έλλειψη του κοινού πλαισίου αναφοράς με δεδομένα και δείκτες που θα διευκολύνουν την αξιολόγηση και την πιστοποίηση αυτών των ικανοτήτων.
Το CRISS στοχεύει στη λύση του προβλήματος με την ανάπτυξη μιας τεχνολογικής πλατφόρμας που θα επιτρέπει την εφαρμογή του μεθοδολογικού πλαισίου για την πιστοποίηση των ψηφιακών ικανοτήτων σε όλη την Ευρώπη. Με το CRISS, οι μαθητές θα μπορούν να εξασκούν καθημερινά τις ψηφιακές τους ικανότητες στην τάξη, μέσα σε διάφορα μαθήματα, ενώ οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να καταγράφουν την πρόοδο των ψηφιακών ικανοτήτων των μαθητών τους σε πραγματικό χρόνο, συνεχίζοντας παράλληλα το εκπαιδευτικό τους έργο. Για το σκοπό αυτό το σχολείο μας συμμετέχει στο καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Criss. Περισσότερες πληροφορίες στο  www.crissh2020.eu.euτην Ευρωπαϊκή Επιτροπή1, για την
αξιολόγηση μιας ψηφιακής πλατφόρμας
ΤΙ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

1. Οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να
εμπλουτίσουν τη διδασκαλία των ψηφιακών
ικανοτήτων με εργαλεία αιχμής.
2. Οι μαθητές που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία τις
προγραμματισμένες δραστηριότητες θα αποκτήσουν
πιστοποίηση των ψηφιακών τους ικανοτήτων.
3. Οι μαθητές θα εργαστούν σε ένα
τεχνολογικό πρόγραμμα που ενθαρρύνει τη
δημιουργικότητα και τη συνεργασία.
4. Συμμετοχή στη βελτίωση του μαθησιακού
μοντέλου για τις ψηφιακές ικανότητες.
5. Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές θα έχουν
πρόσβαση σε επικαιροποιημένο περιεχόμενο και πηγές.

Δευτέρα, 1 Απριλίου 2019

Συγχαρητήρια στη μαθήτρια της Ε΄τάξης του σχολείου μας Αθηναίου Δέσποινας, η οποία κατέλαβε τη δεύτερη θέση( αργυρό μετάλλιο ) στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που έγινε στην Πολωνία, στην ξιφασκία.