Οι εκπαιδευτικοί

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020
Διευθυντής
Σούλτος Λεωνίδας 
Υπ/ντρια
Χάσπαρη Σοφία - Μαρία
Α1
Γκίκα Ευαγγελία
Α2
Ντόβα Μαρία
Β1
Σταμέλου Έλενα 
Β2
Μάνου Κατερίνα 
Γ1
Ζούση Ιωάννα
Γ2
Δεμερτζή Γεωργία
Γ3
Θεοδωράκη Ευγενία
Δ1
Γεωργατσώνας Φώτης  
Δ2
 Χριστοδούλου   Ιουλία
Ε1
Αφράτη Ουρανία
Ε2
Κοτρώνης Νικόλαος
ΣΤ1
Μπούτση Παρασκευή
ΣΤ2
Μαυροκεφαλίδου Μαρία
Αγγλικά
Χάσπαρη Σοφία - Μαρία
Βάντσου Βασιλική
Γαλλικά
Τσιμακίδου Δέσποινα
Γερμανικά
Μπαϊζάνου Σωτηρία
Γυμναστική
Αναστασίου Μαρία
Μπαλάνου Βιργινία
Εικαστικά
Τήρλα Μαρία
Θεατρική Αγωγή
Σταματίου Ιωάννα
Μουσική
Αναστασίου Αλέκα
Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας
Κουτμάνης Παναγιώτης
Τμήμα Ένταξης
Κουλούρη Ελένη
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019
Διευθυντής
Σούλτος Λεωνίδας 
Υπ/ντρια
Χάσπαρη Σοφία - Μαρία
Α1
Σταμέλου Έλενα 
Α2
Μάνου Κατερίνα 
Β1
Γκίκα Ευαγγελία
Β2
Θεοδωράκη Ευγενία
Β3
Τούτουζα Χρυσάνθη
Γ1
Γεωργατσώνας Φώτης  
Γ2
Χριστοδούλου   Ιουλία
Δ1
Ζούση Ιωάννα
Δ2
Αφράτη Ουρανία 
Ε1
Μπούτση Παρασκευή
Ε2
Δεμερτζή Γεωργία
ΣΤ1
Κοτρώνης Νικόλαος
ΣΤ2
Βασιλούδης Κωνσταντίνος
Αγγλικά
Χάσπαρη Σοφία - Μαρία
Βάντσου Βασιλική
Γαλλικά
Τσιμακίδου Δέσποινα
Γερμανικά
Μπαϊζάνου Σωτηρία
Γυμναστική
Νιάχου Νότα
Νικολαΐδου Στέλλα
Εικαστικά
Παππά Ζωή
Θεατρική Αγωγή
Βοργιά Ιωάννα
Μουσική

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας
Κουτμάνης Παναγιώτης
Τμήμα Ένταξης
Κουλούρη Ελένη

 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018
Διευθυντής
Σούλτος Λεωνίδας 
Υπ/ντρια
Χάσπαρη Σοφία - Μαρία
Α1
Γκίκα Ευαγγελία
Α2
Θεοδωράκη Ευγενία
Α3
Τούτουζα Χρυσάνθη
Β1
Μάνου Κατερίνα 
Β2
Σταμέλου Έλενα 
Γ1
Ζούση Ιωάννα
Γ2
Αφράτη Ουρανία 
Δ1
Χριστοδούλου   Ιουλία
Δ2
Δεμερτζή Γεωργία
Ε1
Κοτρώνης Νικόλαος
Ε2
Βασιλούδης Κωνσταντίνος
ΣΤ1
Μπούτση Παρασκευή
ΣΤ2
Γεωργατσώνας Φώτης  
Αγγλικά
Χάσπαρη Σοφία
Βάντσου Βασιλική
Γαλλικά
Τσιμακίδου Δέσποινα
Γερμανικά
Μπαϊζάνου Σωτηρία
Γυμναστική
Καραναστάσης Γεώργιος
Καραμπάς Ηλίας
Εικαστικά
Τήρλα Μαρία
Θεατρική Αγωγή
Σουλιωτάκη Αγγελική
Μουσική
Αναστασίου Αλέκα
Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Κουτμάνης Παναγιώτης
Τμήμα Ένταξης
Κουλούρη Ελένη

Δεν υπάρχουν σχόλια: