Παρασκευή, 24 Μαΐου 2013

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ Α΄ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥΣας ενημερώνουμε ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου για το σχολικό έτος 2013-14 είναι τα εξής:

1.Βεβαίωση Παρακολούθησης Νηπιαγωγείου.

2.Πρόσφατο Πιστοποιητικό Γέννησης που έχει εκδοθεί  το τελευταίο τρίμηνο από τον αρμόδιο Δήμο ή Κοινότητα και στο οποίο να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.

3.Πιστοποιητικό Καρδιολογικής Εξέτασης από ιατρό ειδικότητας Καρδιολογίας.

4.Πιστοποιητικό Οφθαλμολογικής Εξέτασης από ιατρό ειδικότητας Οφθαλμολογίας.

5.Πιστοποιητικό Οδοντολογικής Εξέτασης από ιατρό ειδικότητας Οδοντιατρικής.

6.Συμπληρωμένο το Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή από ιατρούς ειδικότητας Παιδιατρικής, Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής.  (Το έντυπο  δίνεται από το Σχολείο ή μπορείτε να το κατεβάσετε από την ιστοσελίδα μας).

7.Αντίγραφο συμβολαίου ή ενοικιαστηρίου ή λογαριασμός Δ.Ε.Η. ή λογαριασμός Ύδρευσης από τον οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας του μαθητή/τριας.

8.Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται από 1 έως 21 Ιουνίου 2013.

                                                               Η Δ/ντρια του Σχολείου
 Ο  Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Χαλκίδας έχει συγκροτήσει δύο  ιατρικά κλιμάκια (Κάθε Τετάρτη πρωί-  απόγευμα για τους μήνες Μάιο, Ιούνιο,  Σεπτέμβριο και Οκτώβριο )για τη χορήγηση Πιστοποιητικών Υγείας, για την εγγραφή μαθητών στα σχολεία. Τηλέφωνα για ραντεβού (9-12)  2221078484

Δεν υπάρχουν σχόλια: