Τρίτη, 15 Μαΐου 2012

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ Α΄ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ


Σας ενημερώνουμε ότι για την εγγραφή των μαθητών/τριών που έχουν γεννηθεί το έτος 2006 στην Α΄τάξη για το σχολικό έτος 2012-13 τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

1.Βεβαίωση Παρακολούθησης Νηπιαγωγείου.

2.Πρόσφατο Πιστοποιητικό Γέννησης που έχει εκδοθεί από τον αρμόδιο Δήμο ή Κοινότητα.

3.Πιστοποιητικό Καρδιολογικής Εξέτασης από ιατρό ειδικότητας Καρδιολογίας.

4.Πιστοποιητικό Οφθαλμολογικής Εξέτασης από ιατρό ειδικότητας Οφθαλμολογίας.

5.Πιστοποιητικό Οδοντολογικής Εξέτασης από ιατρό ειδικότητας Οδοντιατρικής.

6.Συμπληρωμένο το Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή από ιατρούς ειδικότητας Παιδιατρικής, Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής.  (Το έντυπο  δίνεται από το Σχολείο ή μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ).  

7.Αντίγραφο συμβολαίου ή ενοικιαστηρίου ή λογαριασμός Δ.Ε.Η. ή λογαριασμός Ύδρευσης από τον οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας του μαθητή/τριας.

8.Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται από 1 έως 21 Ιουνίου 2012.

                                                               Η Δ/ντρια του Σχολείου

                                                                                                    

Δεν υπάρχουν σχόλια: