Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2012

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Αποτελέσματα Αρχαιρεσιών του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Δροσιάς
Αγαπητοί Γονείς και Μέλη της Γ.Σ του Συλλόγου μας,
Σας ενημερώνουμε ότι,
  1. Στις 16/12/2016 ημέρα Παρασκευή, Διεξήχθησαν οι εκλογές για την Ανάδειξη του Νέου ΔΣ  του Συλλόγου μας. Σε αυτές ,από το σύνολο των ψήφισαν 149. Μετά την επεξεργασία ,την καταμέτρηση και την κατανομή ψήφων από την Εφορευτική Επιτροπή και με την παρουσία Εκπαιδευτικών του Σχολείου μας, σας γνωστοποιούμε ότι είχαμε 145 έγκυρα ψηφοδέλτια και 4 άκυρα. Παρακάτω, παραθέτουμε τους υποψηφίους κατά αλφαβητική σειρά καθώς και τους Σταυρούς Προτίμησης που έλαβε ο καθένας τους:
α/α
Επώνυμο
Όνομα
Σταυροί Προτίμησης
1
Ανδρικοπούλου-Μέλλιου
Κωνσταντίνα
15
2
Γιανναδάκης
Δημήτρης
18
3
Θωμάς
Αναστάσιος
17
4
Ιωάννου
Πέτρος
26
5
Κάτρης
Ιωάννης
06
6
Λυσαίος
Ευάγγελος
41
7
Παππά-Αφένδρα
Κορίνα
54
8
Σουβατζή-Λασπά
Μάγδα
43
9
Τουλίτσης
Ταξιάρχης
48
  1. ότι σύμφωνα με το Νομικό Πλαίσιο που διέπει την λειτουργία των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας θα αποτελείται από Πέντε[5] Τακτικά Μέλη και Δύο[2] Επιλαχόντες-Αναπληρωματικά Μέλη. Επομένως , οι πρώτοι επτά[7]εκλεγόμενοι, βάσει της προτίμησης που      επέδειξαν οι ψηφίσαντες Γονείς-Μέλη της Γ.Σ του Συλλόγου μας, είναι οι κάτωθι:
α/α
Επώνυμο
Όνομα
Σταυροί Προτίμησης
1
Παππά-Αφένδρα
Κορίνα
54
2
Τουλίτσης
Ταξιάρχης
48
3
Σουβατζή-Λασπά
Μάγδα
43
4
Λυσαίος
Ευάγγελος
41
5
Ιωάννου
Πέτρος
26
6
Γιανναδάκης
Δημήτρης
18
7
Θωμάς
Αναστάσιος
17
  1. Στις 23/01/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Σχολείο Δροσιάς συνεδρίασε το Νέο ΔΣ του Συλλόγου μας (με τα Πέντε[5] Τακτικά Μέλη και τα Δύο[2] Επιλαχόντες-Αναπληρωματικά Μέλη), με θέμα 1ο: «Κατανομή Αρμοδιοτήτων-Αξιωμάτων των Νεοεκλεγέντων Μελών» μετά από διαλογική συζήτηση ψηφίστηκε ομόφωνα η κατανομή Αρμοδιοτήτων-Αξιωμάτων, ως ακολούθως:
α/α
Επώνυμο
Oνομά
Ιδιότητα
Κινητό Τηλ.
1
Παππά-Αφένδρα
Κορίνα
Πρόεδρος ΔΣ
6974029368
2
Τουλίτσης
Ταξιάρχης
Αντιπρόεδρος ΔΣ
6973731303
3
Λυσαίος
Ευάγγελος
Γεν. Γραμματέας ΔΣ
6978940617
4
Ιωάννου
Πέτρος
Ταμίας ΔΣ
6972270162
5
Σουβατζή-Λασπά
Μάγδα
Μέλος ΔΣ
6972215581
6
Γιανναδάκης
Δημήτρης
1ο Αναπληρωματικό Μέλος ΔΣ
6979274877
7
Θωμάς
Αναστάσιος
2ο Αναπληρωματικό Μέλος ΔΣ
6947727361
  1. Επίσης μετά από διαλογική συζήτηση ψηφίστηκε ομόφωνα , ότι το ΔΣ θα συνεδριάζει Τακτικά την πρώτη Τέταρτη του κάθε Μήνα και ώρα 19:30 στο χώρο του Σχολείου.
*Η Συμμετοχή όλων των Γονέων-Μελών του Συλλόγου μας στις Συνελεύσεις και στις εκάστοτε εκδηλώσεις κρίνεται απαραίτητη.*
Ευχαριστούμε όλους τους Γονείς-Μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου μας, που συνέβαλαν την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών είτε με την υποβολή της  Υποψηφιότητας τους είτε με την προσέλευση τους προκειμένου να ασκήσουν το δικαίωμα της ψήφου τους, ώστε να υπάρχει ικανή εκπροσώπηση των παιδιών.
Με Εκτίμηση

Οι Γονείς και Κηδεμόνες-Μέλη της Γενικής Συνέλευσης 

Δεν υπάρχουν σχόλια: