Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2013

ΕνημέρωσηΜεταφορά μαθητών με επιμέλεια γονέα ή κηδεμόνα.
Αγαπητοί γονείς , σας ενημερώνω ότι ξεκίνησε η διαδικασία συγκέντρωσης δικαιολογητικών για τους δικαιούχους επιδόματος μεταφορικών. Υπενθυμίζω ότι δικαιούχοι είναι οι γονείς που η κατοικία τους είναι πάνω από 1.200 μ. από το σχολείο. Η πιστοποίηση του τόπου κατοικίας γίνεται με την προσκόμιση λογαριασμού κοινής ωφέλειας στο όνομα του κηδεμόνα του μαθητή ή με βεβαίωση του Δήμου όπου να φαίνεται η περιοχή της μόνιμης κατοικίας του κηδεμόνα του μαθητή. Τέλος προσκομίζετε συμπληρωμένη την υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 που σας δίνω από το γραφείο μου. Προκειμένου να καταβληθούν τα ποσά θα πρέπει οι δικαιούχοι να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό και να φέρουν σε φωτοτυπία την πρώτη σελίδα με τα στοιχεία του δικαιούχου. Παρακαλώ μέχρι τέλους του μήνα να μου φέρουν οι ενδιαφερόμενοι τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Η Δ/ντρια του Σχολείου
Μπιτσόλα Παναγιώτα

Δεν υπάρχουν σχόλια: