Κυριακή, 19 Μαρτίου 2017

Αναδιάρθρωση, εξορθολογισμός και διαχείριση της διδακτέας ύλης στο Δημοτικό Σχολείο

εδώ για το μάθημα της Γλώσσας
εδώ για τα Μαθηματικά
εδώ για τις Κοινωνικές Επιστήμες
εδώ για τις Φυσικές Επιστήμες
εδώ για την Αισθητική Αγωγή
εδώ το Νέο Πλαίσιο Σπουδών για τα Θρησκευτικά
εδώ οι οδηγίες για τη διδασκαλία των Θρησκευτικών

Δεν υπάρχουν σχόλια: