Τρίτη, 27 Μαΐου 2014

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15

Οι εγγραφές των μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2014-15 πραγματοποιούνται από 2 έως 20 Ιουνίου 2014.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄τάξη του Δημοτικού Σχολείου Δροσιάς είναι τα εξής:

α) Πιστοποιητικό Γέννησης Δήμου ή κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή/τριας στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.

β)Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή/τριας ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ)Το Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). Δίδεται το έντυπο από το Σχολείο ή το κατεβάζετε από εδώ Α.Δ.Υ.Μ. ΤΕΛΙΚΟ ΜΑΙΟΣ 2014 .

δ)Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο , κατά την κρίση της Δ/ντριας του Σχολείου ,φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

ε)Βεβαίωση παρακολούθησης Νηπιαγωγείου.
 
Η Δ/ντρια του ΣχολείουΜπιτσόλα Παναγιώτα

Δεν υπάρχουν σχόλια: