Παρασκευή, 23 Μαΐου 2014

Νέο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)

Για να δείτε την εγκύκλιο:
Καθιερώνεται το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) ως δικαιολογητικό εγγραφής των παιδιών στο νηπιαγωγείο και στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου, καθώς και ως ιατρικό πιστοποιητικό παρακολούθησης της υγείας των μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια φοίτησής τους στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Σύμφωνα με τα ανωτέρωκαταργούνται όλα τα πιστοποιητικά υγείας ως δικαιολογητικά εγγραφής για το Νηπιαγωγείο (πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης) και την Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου (πιστοποιητικά οδοντολογικής, καρδιολογικής και οφθαλμολογικής εξέτασης)
Το Α.Δ.Υ.Μ. κατατίθεται στη σχολική μονάδα (i) ως δικαιολογητικό εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο και στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού και (ii) στην έναρξη φοίτησης στη Δ΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου.
Συνεπώς κατά την επόμενη σχολική χρονιά (2014-2015) το νέο Α.Δ.Υ.Μ. θα προσκομισθεί στο Σχολείο από τους γονείς των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ , Δ΄ και Ε΄ τάξη. Οι γονείς θα παραλάβουν το έντυπο από το Σχολείο και θα το καταθέσουν συμπληρωμένο  μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2014.
Το έντυπο του Α.Δ.Υ.Μ. εδώ Α.Δ.Υ.Μ. ΤΕΛΙΚΟ ΜΑΙΟΣ 2014

Δεν υπάρχουν σχόλια: